Behaviorálne hľadisko

Čuchám, teda som (9): Pozorovanie pachov

0001Psí nos sa pôvodne vyvinul ako nástroj k lovu. Lovec potrebuje od svojho nosa predovšetkým dve veci. Po prvé: musí bezpečne zisťovať pachy. Musí rozoznať druh zvierať, ktoré stopuje. Rozlíšenie pachu jednotlivca je dôležité, pretože divoké psovité šelmy pracujú spoločne a striedajú sa pri prenasledovaní koristi. To samozrejme znamená, že musia bezpečne rozlišovať jednotlivé zvieratá.

Share

Čuchám, teda som (8) Spoločenské pachy

z13Prečo sa behom vývoja vytvorili pachové signály emócií, ktoré pracujú pomocou zmeny telesných tekutín? Na prvý pohľad nemá „pach strachu“ takmer význam, z hľadiska vývojovej stratégie. Niekomu by sa dokonca mohlo zdať, že je neužitočný, až nebezpečný, lebo predátora informuje o tom, že korisť je slabá a dala by sa ľahko uloviť. ALE: u spoločenských živočíchov, ako sú aj psovité šelmy, znalosť emočného stavu súkmeňovcov dokáže zachrániť život celej svorke. V tomto prípade je možné „pach strachu“ interpretovať ako „pach nebezpečenstva“, teda ako varovanie pred ohrozením. A naopak, neprítomnosť tohto pachu dáva druhému jedincovi na vedomie, že sa môže bezpečne priblížiť, dovoliť si tak istý spoločenský kontakt.

Share

Čuchám, teda som: Čuchovo nadané zvieratá (7)

z7Vraciame sa k sérii článkov o čuchu. Znova by som rada prízvukovala, že je to čuch, ktorý je najdôležitejším zmyslom psa. S trochou nadsádzky by sa dala povedať, že pes „vidí svet okolo seba nosom“. Preto sa budeme čuchu znova venovať. Alebo skôr rozšírime naše doterajšie poznatky o psom čuchu. Len tak dokážeme správne pochopiť „psí uhol pohľadu na svet“. Dnes si povieme niečo o čuchovo špeciálne nadaných psoch.

Share

Rozumie pes ľudskej reči? (3) Naša reč tela

images (13)Okrem pachu, ktorý sme spomínali v predošlom článku,  má pes k dispozícii ešte množstvo ďalších informácií, o ktorých väčšinou ani netušíme, lebo si ich, rovnako ako svoj jedinečný pach neuvedomujeme: Náš problém je v tom, že vďaka artikulovanej reči neregistrujeme vlastnú a cudziu neverbálnu komunikáciu (mimiku a gestikuláciu). Pritom ich všetci podvedome používame. Lenže psom z nej neujde nič. Ak je však naša neverbálna komunikácia v rozpore s tým, čo vravíme, pes nám neuverí, tak vzniká jeho neistota a váhanie.

Share

Rozumie pes ľudskej reči? (2) Svojho psa neklamte!

images (12)Svojho psa neklamte!
Na svojho psa rozprávajte vždy, keď mu máte čo povedať. Hovorte intonačne zreteľne: láskavo, vyčítavo, nahnevane, výhražne – podľa aktuálnej situácie. Na konkrétnych slovách zase toľko nezáleží. Buďte úprimní a nemusíte dbať, čo si pomyslia prípadní okoloidúci. Podstatné je, aby ste sa snažili byť pre svojho psa „tým najlepším zo všetkých ľudí“ a on bude pre vás „tým najlepším psom na svete“. Potom si budete, aspoň väčšinou, dobre rozumieť. Stačí, aby ste sa ho snažili chápať tak, ako sa on, zo všetkých síl snaží chápať vás.

Share

Rozumie pes ľudskej reči? (1)

dog brains.jpg.560x0_q80_crop-smartPravoverní vedci sú tvrdí. Pes vraj ľudskej reči rozumieť nemôže, pretože mu nie je daná druhá signálna sústava.

Psi sa dorozumejú
Naproti tomu predstavitelia všetkých živočíšnych druhov, aspoň pokiaľ ide o stavovce, sa môžu vždy „dorozumieť“. Dalo by sa povedať, že u nich záleží len a len na dobrej vôli. Pre človeka je ľahší dohovor so sociálnymi druhmi (tzv. spoločenskými). U tých je sklon ku komunikácii výraznejšie rozvinutý ako u druhov živočíchov žijúcich prevažne samotárskym životom.

Share

Čuchám, teda som: Čuchové gény (6)

bloodhoundsf2Hoci všetky psy majú skvelé čuchové rozlišovacie schopnosti, človek vyšľachtil výberovým chovom obzvlášť dobrých „stopárov“. Bígel, baset a bloodhound sú skvelé príklady, akú citlivosť na pachy možno zdediť. Tieto psy sú nielen špecialisti na schopnosť objaviť a rozlíšiť vône, ale sú schopné aj veľmi dlho sledovať stopu.

Share

Čuchám, teda som: Zachytávanie prchavých látok (5)

sniffing 7Vzduch nasatý pri vetrení sa dostáva do množstva poprehýbaných kostených doštičiek, ktorým sa vraví „turbinata“. Na týchto doštičkách je rozprestretá hrubá hubovitá vrstva tkaniva, ktorá obsahuje mnoho čuchových buniek a je pretkaná nervami, ktoré potom prenášajú informáciu do mozgu.

Share

Čuchám, teda som: Prečo majú psy studené nosy? (4)

sniffing 4Každý vie, že psí nos je obvykle studený a vlhký.  Túto vlhkosť vytvárajú početné hlienové žľazy. Ich funkciou je udržať pokožku chladnou a zachytiť molekuly pachu. Všetky molekuly pachu sú látky rozpustné vo vode. Vlhkosť na nosnej hube pôsobí ako rozpúšťadlo.

Share

Čuchám, teda som: Ňufák stvorený pre psy (3)

sniffing 3Ako prídavok k mimoriadnej mozgovej kapacite určenej k rozlišovaniu pachov, pristupuje ešte psí nos. Je zvlášť vhodný k zachytávaniu veľmi jemných častíc pachov.

Obnažená časť na konci sa nazýva „huba“. Má výraznú farbu, obyčajne tmavú, ale podľa plemena môže byť hnedá, ružová alebo škvrnitá.

Share